AGRO Liboměřice a.s.

AGRO Liboměřice a.s.

AGRO Liboměřice a.s. se sídlem v Pohledu byla založena 1.7.1999. Základní kapitál společnosti je 185.808.000,- Kč. Společnost obhospodařuje přes 2000 ha zemědělské půdy. Z toho je 1650 ha orné půdy a přes 400 ha luk a pastvin. Zaměřena je na zemědělskou prvovýrobu. V rostlinné výrobě je to především pěstování obilovin a řepky ozimé.

Zbylá část orné půdy je využívána pro produkci krmiv pro potřeby chovu skotu. V živočišné výrobě je společnost zaměřena na chov českého červenostrakatého skotu pro produkci mléka a masa. Dále provozuje bioplynovou stanici.


Fotogalerie